Faktaillustrationer som förklarar komplicerade förlopp.

Faktaillustrationer, arbetsmiljö och vibrationsskador. Framtaget för ett internationellt utbildningsmaterial för Arbetslivsinstitutet, WHO.