Prov på uppdrag för läromedelsförlagen SIH Läromedel, Specialpedagogiska Institutet och Ordriket.

Läromedel för läromedelsförlaget Ordriket. Illustration, logo samt layout av läromedlet ”Jag läser om resor”. Författare Eva Eriksson.
Läromedel för SIH Läromedel: Lära med tecken. Illustrationer, symbol samt animeringar.
Symbol samt läromedelsillustrationer till matematik-läromedlet för Specialpedagogiska institutet.