Prov på uppdrag för läromedelsförlagen SIH Läromedel, Specialpedagogiska Institutet och Ordriket. Grafisk formgivning och läromedelsillustrationer i samarbete med författare och förlag.

Läromedel för läromedelsförlaget Ordriket. Illustration, logo samt layout av läromedlet ”Jag läser om resor”. Författare Eva Eriksson.
Läromedel för SIH Läromedel: Lära med tecken. Illustrationer, symbol samt animeringar.
Symbol samt läromedelsillustrationer till matematik-läromedlet för Specialpedagogiska institutet.