Gunilla Guldbrand, formgivare och illustratör

Jag är utbildad som grafisk formgivare och illustratör på Berghs reklamskola (Berghs School of Communication). Mina uppdrag har genom åren varit mycket varierande. Jag jobbar både som grafisk formgivare och som illustratör. 
Har stor erfarenhet av tryckproduktion. Har formgivit och producerat tidningar, böcker, årsberättelser och utställningar. 

När det gäller illustrationer och grafisk design rör det sig om allt från att ha illustrerat Julkalendern ”Julstrul” till barnböcker, läromedel och dekor på innebandyklubbor. Illustrerar stilistiskt brett – bilderna har genom åren varit både i skämtsam genre samt strikta vetenskapliga illustrationer där bilden på ett pedagogiskt sätt ska kunna förklara ett komplicerat förlopp. Eftersom jag även arbetar med layout och grafisk produktion – ger min yrkesbredd att jag kan anpassa bilderna till sitt sammanhang så kommunikationen mellan bild och text optimeras.
Jag jobbar, förutom med min man, i nätverk med andra företagare.

Gunilla Guldbrand
Gunilla Guldbrand

Har varit nominerad som finalist till Svenska Publishing-Priset tre gånger. I kategorin jubileumsböcker som jag formgivit: 2009 ”En samlad kraft” Norra Skogsägarnas 75-årsjubileumsbok. 2011 ”Norrlands Dragonregemente – jägarregementets 25 år i Arvidsjaur”.
Kategorin reportage och berättelse: 2017 Bokserien ”Skogsbarnen­”. Böckerna, vänder sig till barn i åldrarna 6–9 år. Jag är stolt över diplomen som hänger på kontorsväggen. 

Wilhelm Guldbrand Guldbrand

Wilhelm har en bakgrund som regementsofficer vid Norrlands dragonregemente, K 4, både från Umeå och Arvidsjaur. Sedan 1973 har Umeå varit en central plats där han sedan 1990 har varit bosatt.

Kommunikationschef under 20 år
Efter studier i medie- och kommunikationsvetenskap har han under den senare delen av sin karriär tjänstgjort som informations- eller kommunikationschef i Försvarsmakten vid olika förband. Vid Norra underhållsregementet och Norrbottens regemente, I 19, i Boden mellan 1988 och 2012 samt vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå mellan 2013 och 2019. Att arbeta med informationstjänst i Försvarsmakten innebär ett brett spektra av uppgifter från att leda kommunikationstjänsten vid det egna förbandet hemma i Sverige eller skriva och fotografera för organisationens webbplatser och tidningar. Arbetet har också inneburit att leda kommunikationstjänsten i en befattning i utlandsstyrkan. Bland större uppgifter kan också nämnas att under stora övningar projektleda kommunikation en inom tillfälligt uppsatta press- och informationscenter.

Kommunikationstjänsten är i stor omfattning händelsestyrd. Trots detta är den oftast i vardagen riktad inåt och till den egna personalen med vardaglig information för att verksamheten ska fungera optimalt. I botten ligger där en grund i att utforma budskap och att genom integrerad kommunikation överföra dessa till de anställda, oavsett kanalval för detta.

Att möta media
För att ge en bra bild av den egna verksamheten under vardagen, såväl inåt som utåt, och under särskilda händelser så måste media kunna mötas. Vid I 19 var Wilhelm inte bara informationschef utan han var även presschef. Ett omfattande arbete med upp till 26 mediamöten per år. Detta tillsammans med de händelsestyrda aktiviteterna där media söker svar på sina frågor har gett en omfattande erfarenhet av att möta media och dess representanter.