Utmaningen…

Se mer arbetsprov

 

 

 

Jag heter Gunilla Guldbrand och är utbildad på RMI/Berghs reklamskola. Det är spännande att förmedla information och budskap. En utmaning är att hjälpa till med att förklara svårbegripliga berepp anpassat mot rätt målgrupp.

 

Mer om mig     Kontoret      Min hobby      Uppdragsgivare      Reklam

Skeppargatan1 2tr, Box 4076, 904 31 Umeå. Mobil 070-646 36 46. gunilla@guldbrand.com