Symboler, ikoner och logotyper framtagna för företag, myndigheter, kommuner, förlag samt organisationer

Symboler, ikoner och logos kan ha olika syften men de är alla framtagna för att kommunikativt spegla ett företag, organisation eller en verksamhet. Formatet anpassas för att passa i sitt sammanhang som kan vara litet eller stort, för webb eller tryck.

Webbikoner för Norra Skogsskolan.
Logotyp
Logotyp till företaget Wexit.

Kontakt: gunilla@guldbrand.com, 070-646 36 46