Behövs texter och bilder till era olika plattformar? Vi fyller era behov genom kundanpassade lösningar där era texter kommer att kunna nå era mottagare i ett visuellt sammanhang.

Wilhelm Gulbrand. Foto Gunilla Guldbrand.
Många års erfarenhet

Wilhelm har många års erfarenhet att ta fram texter med fotografier för olika ändamål. Även redaktionellt arbete som produktion av personaltidningar finns på repertoaren. Han har god insikt i beställarperspektivet och är beredd att fylla uppdragsgivarens behov. Genom Gunilla kan grafisk form, illustrationer och annan grafik föras in i uppdraget på ett integrerat och enkelt sätt för dig som beställare av din kommunikativa produkt.

Detta gör att uppdraget kan målgrupps- och plattformsanpassas i kombination med foton och andra illustrationer som håller för breda användningsområden.

Kontakta Wilhelm och diskutera dina behov där du kommer att få en bra bild över ditt uppdrag och dess kostnader innan arbetet startar.

Länkar till tidigare jobb:

https://blogg.forsvarsmakten.se/fs19/2010/11/16/vi-minns-kenneth/

https://blogg.forsvarsmakten.se/fs19/2010/09/12/hogtflygande-plan/

https://blogg.forsvarsmakten.se/fs19/2010/09/11/bilden/https://blogg.forsvarsmakten.se/fs19/2010/05/27/fs-19-har-tagit-over/