Företaget har bred erfarenhet av grafisk formgivning av trycksaksproduktion och har genom åren arbetat med många olika uppdragsgivare

Innehåll och form i samverkan

Oavsett om ett budskap eller ett erbjudande ska levereras till mottagaren genom webb eller på papper så är innehåll och form viktiga för hur budskapet kommer att uppfattas. En leverans från oss kan innehålla allt från idé till design av en produkt som är förberedd för sociala medier, webb, eller formgivet dokument för digital användning. Vi hjälper er också med tryck, från tryckfärdigt dokument till upphandling av tryck med eventuell distribution.

Exempel på genomförda uppdrag

Här nedan finns exempel på grafisk formgivning och layout i form av; tidningsproduktioner, böcker, broschyrer, årsberättelser, hållbarhetsredovisningar, almanackor samt profilmanualer. Utöver detta producerar vi utställningar och presentationer anpassade för olika digitala plattformar samt ifyllningsbara pdf-formulär. En stor fördel är att vi även gör illustrationer och infografik som kan visualisera komplicerade förlopp.

Formgivning av Norra Skogs årsberättelse 2020
Formgivning av Norra Skogs årsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Jubileumsbok för Kamratföreningen Blå Dragoner. Publishingprisetnominerad 2011.
Trycksaker på olika språk för Nordic Timber Council.
Tidningsformgivning av Norra Skogsmagsinet
Formgivning av tidningen Norra Skogsmagasinet för Norra Skogsägarna