Informationsillustrationer och grafer som förklarar komplicerade förlopp.

Informativa illustrationer, arbetsmiljö och vibrationsskador. Framtaget för ett internationellt utbildningsmaterial för Arbetslivsinstitutet, WHO.