Visuell kommunikation med informativa illustrationer, grafer, infografik eller animeringar

Illustrationer som förklarar komplicerade förlopp

Infografik och informationsillustrationer tillför en visuell kommunikation som stödjer textinnehåll. Ett plus ett kan blir tre – att snabbare och enklare förstå när komplicerade förlopp, eller sammanhang, förklaras med skräddarsytt bildstöd.

Bildexemplet ovan är framtaget för ett internationellt utbildningsmaterial, om arbetsmiljö och vibrationsskador, för Arbetslivsinstitutet, WHO.
Animering till "Värt att veta"
Animering som visar hur mycket papper ett träds massaved kan ge.