Informationsillustrationer, grafer och animeringar som förklarar komplicerade förlopp.

Informativa illustrationer, arbetsmiljö och vibrationsskador. Framtaget för ett internationellt utbildningsmaterial för Arbetslivsinstitutet, WHO.
Animering till "Värt att veta"
Animering som visar hur mycket papper ett träds massaved kan ge.